Säkerhet vid flygning och filmning med helikopter

Vi gör alltid en riskanalys inför varje uppdrag

Vårt säkerhetstänkande är omfattande vilket innebär att vi alltid vill göra en riskanalys inför varje uppdrag tillsammans med kunden för att kartlägga eventuella risker.

Flygning i kontrollzoner

Vid flygning i kontrollzoner sker detta efter överenskommelsen med trafikledare eller när kontrollzonen är stängd för övrig flygtrafik. Vi flyger inte över gällande flyghöjder som är 120 meter. Det finns tekniska restriktioner när det gäller väderlek vilket innebär att flygning inte sker i regn, vindar över 10 m/s eller under -10 grader.

Riskfyllda uppdrag

Vid riskfyllda uppdrag för farkost och kamera kan det krävas att uppdragsgivaren tecknar en försäkring för utrustningen. Vi förbehåller oss rätten att avsäga oss flyguppdraget om säkerheten för inblandade inte kan säkerställas.
Vi följer Försvarsmaktens riktlinjer avseende fotografering och spridning av flygfoto. LP-Airdesign har tillstånd (UAS2-1191) från Transportstyrelsen för flygning med våra system.