Drönartillstånd för filmproduktion år 2023

Ett förtydligande när det gäller Transportstyrelsens regelverk för flygning med tyngre kategorin av filmdrönare i restriktionsområden/ kontrollzoner som exempelvis ES R113 i centrala Stockholm.

Med den drönar erfarenhet LP-Airdesign har i dag finns nu möjligheten att anpassa farkost efter location och gällande regelverk.

Vi på LP-Airdesign har klassat in vår DJI Inspire 3 i kommande kategori C2 som innebär att farkosten hamnar under 4 kg som gör att vi kan flyga i de flesta aktiva kontrollzoner men med begränsningar och de övriga restriktioner som gäller exempelvis avstånd till annans egendom, människor, fastigheter, mm  Upp till 4 kg (A2) – klass C2: Minst 30 m avstånd till icke medverkande personer (5 m med lågfartsläge) och ändå kunna leverera material.

Våra tyngre farkoster Raw V 3.0 som är utrustade med Alexa mini eller RED kameror och som har en totalvikt under 25 kg kommer vi att kunna flyga när exempelvis Bromma kontrollzon är stängt för all övrig flygtrafik. de här farkosterna kan vi bara flyga i exempelvis Bromma kontroll zone när den är stängd och måste flygas på ett säkert avstånd sidled från bostads-, affärs, industri eller rekreationsområden.

Med vår Alta-X 25 kg flyger vi enbart på de location där vi kan uppfylla alla Transportstyrelsens, säkerhetsmarginaler när det gäller farkoster som väger 25 kg.

Se länk hos TS när det gäller avstånd till människor fastigheter och annans egendom.

kommer vi inte kunna flyga i centrala Stockhom, Göteborg på grund av vikten som är över 25 kg och då gör att den hamnar i Kategori 3

För drönare över 25 kg, och/eller som man vill flyga utom synhåll, högre än 120 meter och i närheten av människor måste man söka tillstånd hos Transportstyrelsen.

Vi har även erfarenhet av att hjälpa till med ansökningar av temporära tillstånd för flygning i kontrollzoner som exempelvis restriktionsområde R113 i Stockholm och som måste godkännas av Polisen, Säpo, Bromma ATS samt TS innan tilltänkt uppdrag

Vid dessa ansökningar debiteras av Transportstyrelsen 1400 kr per timme oavsett om de godkänns eller inte.

Det är en kostnad som debiteras kunden.

För att vara säker på att få svar på ett flygtillstånd inför det tilltänkta uppdraget måste ansökan vara inskickad minst 30 dagar innan inspelning.

För mer info kontakta Lasse Palm 070-4649610